Vi er glade for å lansere vårt neste produkt - NetworkPlus - Clone of Upwork!Vi er glade for å gi ut den neste versjonen av vårt liv Plus - klon av periskop!
Vi er glade for å lansere vårt neste produkt - NetworkPlus - Clone of Upwork!Vi er glade for å gi ut den neste versjonen av vårt liv Plus - klon av periskop!
bsetec  NOR

Vilkår og betingelser

Sluttbrukeravtalen ved kjøp av et program erkjenner at partene, både selger og kjøper, er enig og bundet av vilkårene og betingelsene. BSEtec beskriver herved rettigheter og kriterier, når du kjøper digitale produkter, utviklet av BSEtech. I henhold til denne avtalen, er du klar til å kjøpe og aksepterer produktet eller produktene fra BSEtech. Les vilkårene nøye før du bestiller, installerer og implementerer BSEtec programvaren, da den inkluderer lisens for bruk og detaljer om garanti- og ansvars ansvarsfraskrivelser.

 • Ved å klikke på “Jeg godtar” bekrefter du og godtar kjøpereglene og aksepterer og godtar de regler og retningslinjer som er inkludert som referanse (inkludert, men ikke begrenset til personvern)
 • I henhold til vilkårene og betingelsene, bør kunden være minst 18 år for å foreta et kjøp fra BSEtec, og være myndig for å inngå kontrakter og avtaler.
 • BSEtec kan endre, legge til eller slette denne avtalen med vilkår, når som helst. Slike endringer vil komme til anvendelse og få effekt etter at de er oppslått eller revidert og gjort til kjenne på nettstedet.
 • Du er selv ansvarlig for å følge med på og gjøre deg kjent med slike varsel vedrørende din avtale og regler. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter revisjonene av innhold og avtaler, vil du dermed ansees automatisk å godta slike endringer. Hvis du ikke aksepterer eventuelle slike endringer er det forventet at du avslutter å bruke produktet.
 • Programvaren indikerer EN bestemt programvare; derved altså ikke en tredje parts programvare som måtte være installert hos kunden; tilsvarende dokumentasjon; trykt materiale; tilhørende medier; elektronisk dokumentasjon; og hver oppgradering eller oppdatering, forut etter salget.
 • BSEtec ikke gir noen rettigheter med hensyn til varemerker og opphavsrett.

BSEtec’s rettigheter og plikter

BSEtec kan til enhver tid:

 • Fjerne eller endre (permanent eller midlertidig) funksjoner og brukerperspektiv, uten å gi til kjenne årsakene til slike forandringer.
 • BSEtec kan begrense eller forby videre bruk av programvarer, hvis du bryter vilkår eller noen lov. Dette gjelder også opptreden som kan være med på å skade BSEtec som firma eller dets omdømme.
 • Ensidig å endre denne avtalen

Ensidig å endre denne avtalen

 • Yte teknisk støtte og retting av feil som oppstår under normal bruk av umodifisert programvare.
 • Sende gratis oppdateringer, gratis feilrettinger, gratis installasjon og gratis maler på ett domene.
 • Slik støtte og ytelse av hjelp gjelder derimot ikke hvis det er integrering av tredje parts moduler; tilpasning av grafisk grensesnitt; eller når slike programvarer har ødelagt funksjonaliteten.
 • BSEtec har ikke ansvar for endringer eller feilkorrigeringer, som følger av å bruke vår programvare på maskinvare konfigurasjoner, operativsystemer eller plattformer som ikke er anbefalt med våre program.
 • ikke å bryte noen patenter, varemerker, industriell design rettigheter og andre immaterielle rettigheter.

Registrering og sikkerhet ved Login

 • Du lover herved ikke å gi noen falske personopplysninger eller opprette en konto for andre mennesker, uten tillatelse.
 • Du lover at du ikke vil bruke tjenesten vår, hvis du er under 15 år gammel
 • At du ikke vil dele passordet eller la andre få tilgang til din personlige konto eller delta i aktiviteter som kan risikere sikkerheten til kontoen din.
 • I tilfelle du skulle velge et brukernavn som er likt med et varemerke eller navn for et annet selskap, forbeholder vi oss retten til å ta tilbake eller fjerne den.
 • Vi krever at du respekterer andre menneskers rettigheter, og at du ikke vil bruke noen andre enkeltpersoners eller bedrifters dokumenter eller sensitive økonomiske informasjoner.
 • Du lover at du ikke vil bruke varemerker eller opphavsrett eller lignende merker, bortsett fra med vår skriftlige tillatelse. Unntak er bruk av slikt som er tillatt ved våre Brand Retningslinjer

Kundens rettigheter og plikter

Kunden har rett til å:

 • kreve support når kvaliteten ikke oppfyller de forpliktelser, som er nevnt i listen over funksjoner til produktet.

Kundene forplikte seg til:

 • være bundet av regler om forbudet av salg og videresalg etter tilpasning. Dette er strengt forbudt av BSEtec.
 • Brudd på regelen 4.2.1 vil bli avgjort i den kompetente domstol i Republikken India, der BSEtec har registrert adresse.
 • Regelmessig oppdatere personopplysninger, alt etter nødvendighet og behov
 • være bundet av denne avtalen og handle etter det.

Ansvar

 • Ved gjeldende lover, fraskriver BSEtec seg hver garanti uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for en spesiell grunn. BSEtec kan ikke bekrefte at de BSEtec tjenester, innhold, informasjon, materialer, produkter eller andre tjenester integrert på eller på annen måte som sendes til deg via tjenestene, BSEtec servere eller andre elektroniske kommunikasjon som sendes fra BSEtec er uten virus eller skadelige komponenter. BSEtec erkjenner ikke ansvar utover de regler som er uttrykt her, herunder ansvar for produkter som ikke er tilgjengelige for bruk eller tapt eller ødelagt data eller programvare eller levering av tjenester og støtte. I den utstrekning det er tillatt ved lov, vil BSEtec ikke være ansvarlig for typer skader, inkludert og uten begrensning direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle og følgeskader (inkludert, uten begrensning, tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av data eller skade) som følge av eller i forbindelse med deltakelse avtalen, nettstedet, tjenesten, produkter (inkludert programvare), manglende evne til å bruke tjenesten eller de som følge av varer eller tjenester som er kjøpt eller hentet fra BSEtec, selv om det er advart muligheten for slike skader. Du er enig i at for ethvert ansvar knyttet til kjøp av produkter eller tjenester som tillhører produktene, enten for kontraktsbrudd, garanti, uaktsomhet, objektivt ansvar i tort eller annet, skal BSEtec ikke være ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle erstatningsbeløp som er høyere enn det beløpet du har betalt for kjøp av produkter og tjenester i henhold til disse kjøpsbetingelser som gir opphav til slikt ansvar.
 • BSEtec er ikke ansvarlig for informasjon som er tilgjengelig på andre områder, selv om du følger linker til slike nettsteder gjennom produkter du har kjøpt fra oss.
 • Du godtar å beskytte og forsvare BSEtec og dets ansatte fra alle slags behov eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer som oppstår svikt i samsvar med disse vilkårene, brudd på denne avtalen eller loven eller rettighetene til en III fest.

Privatliv og personlige data management

 • Du aksepterer å overholde og godta alle vilkår og prosedyrer, satt i BSEtec retningslinjer for personvern.
 • Du godtar at personlige data skal legges inn i skjemaer mens du bruker butikken eller til å kjøpe produkter.
 • Personlig informasjon blir brukt til å gjenkjenne deg som kjøper og for å gjennomføre denne avtalen. BSEtec forsikrer å beskytte personopplysninger og vil ikke avsløre disse, med mindre det følger av gjeldende lov eller avtale.
 • Sørg for å oppgi korrekte personopplysninger på betalingsskjema og kjøperen skal bære eventuelle tap eller skader som måtte påløpe i forbindelse med innlevering av feil eller ugyldig data
 • Ved å signere denne avtalen, bekrefter du at BSEtec kan sende saklig informasjon til produsent/leverandør som det er behov for for å kommunisere med deg, spesielt i forhold til eventuelle problemstillinger knyttet til det kjøpte produktet. Herved samtykker du i at BSEtec ikke skal være ansvarlig for utlevering eller samling av slike detaljer til produsent/leverandør.
 • BSEtec kan bruke personlig informasjon for direkte markedsføring, bare med ditt samtykke nevnt på betalings formularet. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Tvisteløsning og lovvalg

 • Gyldigheten, håndheving og tolkning av denne avtalen, og enhver sak som oppstår i forhold til innholdet i denne avtalen skal reguleres av lovgivningen i Republikken India.
 • Tvist eller uenighet mellom BSEtec og kunden, som følge av denne avtalen skal forhandles og avgjøres ved domstolene. I tilfelle av svikt i avtalen innen 2 uker, krav, uenighet eller tvister, som følger av denne avtalen eller relatert til denne, skal brudd, gyldighet eller oppløsning bli avgjort i den kompetente domstol i Republikken India.

Forskjellige bestemmelser

 • Kjøperen bekrefter at han har lest, forstått vilkårene og betingelsene i denne avtalen og konsekvensene av den.
 • Alle meldinger, samtykker og all annen kommunikasjon, i forbindelse med denne avtalen skal være skrevet, sendt og lagret via e-post.

Usage of Google Assistant - 'Bricksteel Infotech' actions

 • This assistant skill doesn't collect any user specific information.
 • Voice recorded are sent to Google Actions for further processing and no voice or data is stored in BSETec servers.
 • The skill doesn't intent to target users with any ads or promotion mails, It's sole intent is to allow users to know about the company.
 • NO information is stored or shared with any third parties.

Usage of Google Assistant - 'Expert plus' actions

 • This assistant skill doesn't collect any user specific information.
 • Voice recorded are sent to Google Actions for further processing and no voice or data is stored in BSETec servers.
 • The skill doesn't intent to target users with any ads or promotion mails.
 • Expert plus authenticated users only will invoke this google actions.
 • The skill helps to find out course details from our expertplus application.

Vi aksepterer betaling gjennom